Skip to main content

Strażacy pod kontrolą

2008-06-06

W dniu 30.05.2008r. w godz. 9,30 do 13,00 na terenie Gminy Rychliki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej z Elbląga przeprowadziła inspekcje gotowości bojowej OSP, a ściślej określając Jednostek Operacyjno-Technicznych (JOT-ek). Inspekcje takie odbywają się dwukrotnie w ciągu roku (maj – październik). We wszystkich jednostkach po ogłoszeniu alarmu syreną przybyli druhowie gotowi do niesienia pomocy innym. Chociaż nie były to 100% składy, to brakowało pojedynczych osób.

Najtrudniejsza sytuacja była w OSP Rychliki, gdzie na obsadę 2 samochodów przybyło 6 osób. Miejmy nadzieję, że w sytuacji faktycznego zagrożenia na alarm przybędzie odpowiednia ilość druhów. Rolą zarządu OSP w Rychlikach jest pozyskanie, zachęcenie następnych mieszkańców czy pracujących w Rychlikach (np. z Urzędu Gminy), do czynnego udziału w tej szczytnej służbie. Drugim problemem jest brak badań lekarskich strażaków, badania te w kwocie 130zł/osobę finansuje samorząd z budżetu gminy, jednak, mimo że jest to w interesie strażaków nie chcą oni ich przeprowadzić, tłumacząc się brakiem czasu. Mamy także braki w sprzęcie, który sukcesywnie od lat modernizujemy i dostosowujemy do normatywu. Najważniejsze to brak sprzętu do ratownictwa drogowego, ratownictwa medycznego i pełnego wyposażenia strażaków w ubrania specjalne do gaszenia pożarów (typu USP) oraz przenośne radiostacje.