Skip to main content

Stypendia – nowe kryteria!

2015-09-02

Szanowni rodzice
W wyniku mającego wejść  w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) od 1 października br. podwyższone zostanie kryterium dochodowe do 514 zł na osobę.
W związku z tym osoby, które nie spełniały w miesiącu wrześniu kryterium dochodowego mogą od 1 października złożyć wniosek o stypendium (dokumenty potwierdzające dochody z września 2015 r.).

Termin składania wniosków do 15 października 2015 r.