Skip to main content

Sukces Rejsyt w konkursie powiatowym

2013-08-02

Informujemy, że wieś Rejsyty została zakwalifikowana przez komisję powiatu elbląskiego do kolejnego etapu – etapu wojewódzkiego – konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2013”.

Komisję ujęła szczególnie determinacja Pani Sołtys w działaniach na rzecz renowacji i uporządkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej, uporządkowanie terenu przed pałacem, remont schodów i mostka w parku, wymalowanie przystanku autobusowego oraz prace na rzecz utworzenia plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców.

 

Kolejny etap konkursu odbędzie się w terminie do 13 września 2013r.

W konkursie gminę Rychliki reprezentowało również Kwietniewo.

Rejsyty w konkursie pokonały między innymi: Kałdyny, Nowakowo, Weklice, Węzinę, Kwitajny, Krasin, Nową Wieś i Zielonkę Pasłęcką.

Gratulujemy Pani Sołtys – p. Annie Dmytryszyn – oraz mieszkańcom Rejsyt, głównie mieszkańcom czynnie zaangażowanym w poprawę wizerunku wsi oraz wykonanie prac remontowych zadeklarowanych we wstępnym etapie konkursu.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie konkursu.