Skip to main content

Sukces władz Gminy Rychliki – podpisanie umowy na remont drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Kwietniewo

2015-07-03

Dziś w Urzędzie Gminy Rychliki, w obecności Wójta Gminy Rychliki Henryka Kiejdo, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemar Królikowski, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Władysław Łukaszuk oraz przedstawiciel firmy Drogomex sp. z .o.o. P. Jacek Deptuła, podpisali umowę dotyczącą zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo-Rychliki”. Wartość inwestycji tot 12 491 891,40 zł. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wkład własny finansowany będzie z budżetu województwa oraz – dzięki podpisanej umowie – z budżetu Gminy Rychliki.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę 5-kilometrowej drogi poprzez poszerzenie i wzmocnienie podbudowy, korektę łuków, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Zadanie obejmuje także wykonanie 4 zatok autobusowych, parkingu w Kwietniewie, 5 przejść dla pieszych, 2 wysp najazdowych, 2 azyli dla pieszych, zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę 7 skrzyżowań, budowę/przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę mostu w miejscowości Dymnik i trzech istniejących przepustów. Okres realizacji robót budowlanych przewidziano do października 2015 roku.
Inwestycja jest częścią projektu zmierzającego do przywrócenia przejezdności drogi wojewódzkiej nr 527 od granicy województwa do miejscowości Jelonki. We wrześniu 2014 roku zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru 8,3-kilometrowego odcinka Jelonki-Rychliki, rozbudowanego w ramach RPO WiM 2007-2013 – Programu Rozwoju Turystyki na terenie Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

{gallery}15/umowa527{/gallery}