Skip to main content

Święto Niepodległości

2007-11-09

W 1918 roku po 123 latach zaborów państwo Polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość. 11listopada w Compiegne we Francji podpisano zawieszenie broni będące kapitulacją Niemiec i kończące I wojnę światową. Rada Regencyjna tego samego dnia, przekazała w ręce Jozefa Piłsudzkiego – jako tymczasowego naczelnika państwa – całą władzę cywilną i wojskową, a następnie rozwiązała się.

Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 r. w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie. Dzień 11 listopada był oficjalnych Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. W latach II wojny światowej, podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, były niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski. W czasach komunizmu 1945-89 wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy bici i aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu /jeszcze PRL/, w 1989 roku.