Skip to main content

Święto Policji 2014

2014-07-23

Jak co roku, w lipcu, Komisariat Policji w Pasłęku organizuje z okazji Święta Policji festyn, na który chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pasłęk i Młynary, oraz gmin Rychliki i Godkowo. Tegoroczny festyn odbędzie się 24 lipca w godzinach 14:00 – 17:00 na boisku sportowym przy ul. 11 Listopada w Pasłęku. Wzorem lat ubiegłych podczas festynu zaplanowanych zostało wiele atrakcji i niespodzianek dla wszystkich jego uczestników. Przygotowane konkurencje pozwolą najmłodszym zdobyć cenne nagrody.

Nieco starsi będą mogli uzyskać swoje pierwsze „prawo jazdy”, czyli kartę rowerową (część teoretyczna odbędzie się w dniu 24.07.2014r. o godz. 9:00 w Komisariacie Policji w Pasłęku ul. Gdańska 7, część praktyczna tego samego dnia o godz. 14:00, podczas trwania festynu, na torze przeszkód). Natomiast dorośli będą mogli honorowo oddać krew w mobilnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który przybędzie do Pasłęka w dniu 24.07. i ustawiony będzie przy ul. 11 Listopada.  Niewątpliwą atrakcją będzie także możliwość przejażdżki konnej, pokaz tresury psów policyjnych oraz pokaz ciężkich motocykli. Przewidziane jest też serwowanie pysznej policyjnej grochówki. Wszystkich chętnych do wspólnej zabawy serdecznie zapraszamy.
Uwaga.
Chętni do zdania egzaminu na kartę rowerową muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzając ich tożsamość i wiek. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest pozytywne zdanie testu teoretycznego.

                                   Komendant           
                            Komisariatu Policji w Pasłęku
                            podinsp. Edward Szydłowski