Skip to main content

Szacowanie strat w rolnictwie

2018-03-12

Zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w przypadku wystąpienia strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, każdy rolnik którego gospodarstwo zostało dotknięte takimi zjawiskami ma możliwość złożenia wniosku o szacowanie strat. Stosowny formularz jest do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Rychliki.