Skip to main content

Szacowanie strat

2016-08-23

Wójt Gminy Rychliki apeluje do rolników o pilne składanie wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac żniwnych.
19 sierpnia 2016 roku pismem IGR-XI.7160.41.2016 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się z prośbą do Burmistrzów Miast i Gmin i Wójtów Gmin o przesłanie stosownych wniosków o uruchomienie prac komisji ds. szacowania szkód i oszacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z powyższym informuję o konieczności pilnego składania wniosków, co umożliwi niezwłoczne złożenie stosownego wniosku do Wojewody o uruchomienie prac komisji.
Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rychlikach.
Druk wniosku można pobrać w pok. 2 Urzędu Gminy oraz na stronie BIP pod adresem http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=126657.
Nadmieniam, że druk wniosku oraz inne informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa interesanta: >>Co i gdzie załatwić>>Ochrona Środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo>> Rolnictwo.