Skip to main content

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

2018-11-19

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Dwanaście lat temu objąłem urząd wójta Gminy Rychliki. Był to czas, kiedy nasza gmina była jednym z najbardziej zadłużonych samorządów w Polsce. Właściwie to każdy obiekt zajęty był przez komornika, konta gminy zablokowane, nieopłacane składki ZUS m.in. dla nauczycieli. Wysokość odsetek od zobowiązań wynosiła ponad 3 mln złotych. To tylko kilka faktów, ale to już historia i być może znajdzie w przyszłości miejsce na szerszą publikację o tych krytycznych latach.

Dzisiaj – pewnie tak jak wszędzie – jest ciągle wiele do zrobienia. To prawda, ale prawda też jest i taka, że jest to inna gmina, gmina nie zadłużona, gmina rozpędzona w inwestycjach, przede wszystkim takich jak wodociągi, oczyszczalnie, nastąpiła modernizacja wielu odcinków dróg, remonty i budowa świetlic, placów zabaw, boisk… . Nie byłoby to możliwe bez odpowiedzialnych decyzji, ale przede wszystkim bez wzajemnego zrozumienia, bez wzajemnej życzliwości ze strony mieszkańców, radnych 3 kadencji, sołtysów, ale i dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Starostwem.

Dziękuję Państwu za mnóstwo osobistych spotkań, za wiele inspirujących rozmów. Dziękuję także za tak potrzebne słowa otuchy i wsparcia zwłaszcza wyrażone w czasie I-ej i II-ej tury wyborów. Dziękuję pracownikom, ale z głębi serca dziękuję rodzinie, zwłaszcza żonie i dzieciom, którzy przeżywali atmosferę tych 12 -tu lat pracy. Zapewniam o życzliwej pamięci. Nowej władzy Gminy Rychliki życzę odpowiedzialnych decyzji i dążenia do rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Z wyrazami poważania,
Wójt Gminy Rychliki  
Henryk Kiejdo   

 

Pobierz folder