Skip to main content

Szanowni Sołtysi Warmii i Mazur

2016-03-07

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za trud, wysiłek i konsekwencje w działaniach na rzecz lokalnych społeczności.
Sołtysi to liderzy polskich wsi. Cechuje ich pracowitość, sumienność  i życzliwość, a przede wszystkim otwartość na potrzeby mieszkańców. W dużej mierze od Państwa zaangażowania i pomysłowości zależy to, czy dana wieś rozwija się oraz jak zmienia swoje oblicze. To Sołtys potrafi  znakomicie zintegrować mieszkańców i wręcz wyzwala w nich aktywność do działania na rzecz Środowiska wiejskiego.

Składam najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w codziennej pracy, która służy kolejnym pokoleniom i jest dobrym przykładem do naśladowania.
Życzę Państwu odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowania planów oraz gotowości do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim pozytywnej energii, przyjaznych ludzi w otoczenia i zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin