Skip to main content

Szczególne święto w Kwietniewie

2015-09-18

Niedziela 13 września 2015 roku była szczególnym dniem dla licznie zgromadzonych parafian i gości w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie. Odpust Parafialny i Parafialne Dożynki połączono z liturgicznym wprowadzeniem w Urząd Proboszcza Ks. mgr lic. Piotra Łatacza.
Obok parafian z Parafii Kwietniewo w uroczystościach wzięli udział także goście z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach, w której Ksiądz Piotr spędził ostatnie 5 lat i skradł serca wszystkich, z którymi przyszło mu współpracować, co podkreślił w swoim wystąpieniu  długoletni Wójt Gminy Wilczęta Bogusław Szczerba z Małżonką.

Nowego Proboszcza Parafii Kwietniewo powitał Pan Wójt Gminy Rychliki mgr Henryk Kiejdo z Małżonką oraz przedstawicielki Żywego Różańca.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili również liczni przedstawiciele Kościoła oraz przyjaciele Księdza Piotra: Ks. Dziekan Kanonik Antoni Myjak – Dziekan Dziekanatu Dzierzgońskiego,  Ks. Dziekan Kanonik Jan Sindrewicz –  Dziekan Dziekanatu Pasłęk, Ks. Prałat Jan Żołnierkiewicz z Malborka, Ks. Wicedziekan Kanonik Andrzej Gajewski – Proboszcz z Nowicy, Ks. Kustosz Józef Bommersbach – Proboszcz z Dzierzgonia, Ks. Kanonik Jarosław Kiełb – Proboszcz z Krasnej Łąki, Ks. Kanonik Stanisław Gajewski – proboszcz z Zalewa, Ks. Prefekt dr Krzysztof Kaoka – Profesor Seminarium Duchownego w Elblągu, Ks. Proboszcz Mirosław Masztalerek – Proboszcz z Ząbrowa, Ks. Proboszcz Robert Ziemiański – Proboszcz z Bągartu, Ks. Proboszcz Arkadiusz Borzyszkowski – Proboszcz z Waplewa Wlk., Ks. Proboszcz Leszek Muzalewski – Proboszcz z Wilcząt, Ks. Piotr Konsalik z Elbląga, Ks. Daniel Markowicz z Pasłęka, Ks. Stanisław Turek z Pasłęka, Ks. Sebastian Rozumek z Elbląga, Ks. Marian Myjak z Diecezji Tarnowskiej, Ks. Kleryk Łukasz Golec z Malborka, Przewodniczący Rady Gminy w Rychlikach, Pan Jan Korsak z Częstochowy – były Prezes Izby Turystycznej w Polsce, Pan Antoni Kowalewski z Małżonką Czesławą – konserwator zabytków, Państwo Dariusz i Teresa Organiściuk z Olsztyna – dobroczyńcy, Pan Jan Grynhagel – organista.

 

{gallery}15/dozynkikwietniewo{/gallery}