Skip to main content

Szczepienie lisów

2013-04-08

W związku z informacja otrzymaną od Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie zawiadamiam, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach 4 -13 kwietnia 2013r. na terenie województwa pomorskiego prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie przeprowadzone będzie metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę. Szczepionka zostanie wyłożona w miejscach bytowania zwierząt dzikich, na terenie województwa pomorskiego.

Szczepienia prowadzane są zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (D/. U. Nr 142. poz. 1509 z dnia 22 czerwca 2004 r.) w ramach profilaktycznej akcji zwalczania wścieklizny.
Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.
Programowa akcja szczepień zwierząt wolno żyjących prowadzona jest na koszt budżetu Państwa.
W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji mieszkańcom gmin graniczących z województwem pomorskim w sposób zwyczajowo przyjęty w tych gminach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii