Skip to main content

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu informuje

2011-09-20

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu zawiadamia, że w dniu 14 września 2011r. otrzymał informację , że w dniach 20-30.09.2011r. na ternie województwa pomorskiego będą prowadzone szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących.
Działania te obejmą teren całego województwa pomorskiego i polegać będą na wyłożeniu szczepionki w miejscach bytowania dzikich zwierząt.
Używana szczepionka działa po podaniu doustnym i jest ukierunkowana wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu, powiadamiając o szczepieniach, prosi o poinformowanie podległych służb celem przekazania mieszkańcom gmin sąsiadujących z województwem pomorskim prośby o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta .

W tym czasie należy ograniczyć wejścia do lasów, płoszenie zwierzyny i urządzanie zbiorowych polowań oraz wykluczyć możliwość zbierania szczepionki przez ludzi. Bez ograniczeń wykonywać należy odstrzały sanitarne zwierząt oraz odstrzały lisów przeznaczonych do kontrolnych badań weterynaryjnych.
Programowa akcja szczepień zwierząt dzikich prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie MRiRW z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów przeciw wściekliźnie (Dz. U. nr 142,poz.1509).