Skip to main content

“Szkoła młodych geniuszy”

2018-06-15

13 czerwca br. Wójt Gminy Rychliki uczestniczył w uroczystym podsumowaniu projektu „Szkoła młodych geniuszy”, który odbył się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. W/w projekt, realizowany przez CSE, trwał od 1 stycznia 2017 a beneficjentami byli uczniowie, nauczyciele ze szkół podstawowych z Rychlik, Zwierzna, Pasłęka, Gronowa Elbląskiego, Jegłownika oraz ich rodzice.

Głównym celem projektu pn. „Szkoła młodych geniuszy” było podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. W czasie roku szkolnego uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących umiejętności matematyczne, językowe, ICT oraz wyjazdach edukacyjnych. Poza tym Szkoła w Rychlikach wzbogaciła się m.in. o tablicę multimedialną, laptop, urządzenie wielofunkcyjne. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.