Skip to main content

Szkolenie ciesielskie z nauką języka angielskiego

2011-07-13

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że prowadzony jest nabór chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu czeladników w zawodzie cieśli z nauką branżowego języka angielskiego. Dla chętnych z terenu naszej gminy są jeszcze wolne miejsca. Kurs odbędzie się do 30.11.2011 r, a każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 

  • materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne, odzież ochronną,
  • bezpłatne badanie lekarskie orzekające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza lub cieśli,
  • zwrot kosztów dojazdu – dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.
  • nocleg wraz z wyżywieniem,
  • stypendium (4 zł brutto/ godz.) Kwota stypendium jest pomniejszona o składki ZUS i podatek.
  • catering,
  • certyfikat ukończenia udziału w projekcie

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Szczegóły projektu znaleźć można na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz pod numerem telefonu 89 527 61 88 w.18.