Skip to main content

Trwają poszukiwania działki pod oczyszczalnię ścieków

2019-01-08

spotkaniewysokaminGmina Rychliki kontynuuje proces kanalizowania poszczególnych miejscowości. Jedną z wielu miejscowości w naszej gminie mających problem z kanalizacją jest Wysoka. W 2018 roku rozpoczął się proces projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Zgodnie z podpisaną umową, dokumentacja budowlana miała zostać zakończona do 20.12.2018 r. Niestety, przystępując do projektowania gmina nie rozwiązała w sposób ostateczny problemu związanego z wyznaczeniem działki pod lokalizację oczyszczalni.
Mimo że prace zostały rozpoczęte, nie udało się ich zakończyć w planowanym terminie właśnie z uwagi na brak miejsca do wybudowania oczyszczalni. Poszukiwania działki nadal trwają.

W zaistniałej sytuacji Wójt Gminy Rychliki zmuszony był dokonać zmiany terminu zakończenia prac projektowych. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami działek, które ewentualnie można by było wykupić pod posadowienie oczyszczalni. Niestety problem się nawarstwia, otrzymujemy informacje o możliwości składania protestów dotyczących ewentualnych lokalizacji.
Biorąc to pod uwagę, wójt postanowił zorganizować spotkanie z mieszkańcami Wysokiej. Spotkanie takie odbyło się w dniu 04.01.2019 r. w świetlicy wiejskiej przy udziale licznej grupy mieszkańców. Aby najlepiej odpowiedzieć na ewentualne pytania wójt zaprosił projektantów z pracowni projektowej Hydroterm z Malborka – Adama Papaja i Arkadiusza Kędrę a także przewodniczącego Rady Gminy Rychliki Tadeusza Kruka oraz pracowników Urzędu Gminy Arkadiusza Kulmę i Roberta Cytryckiego.
Wójt wyjaśnił, że sytuację taką zastał po objęciu swojej funkcji ale zamierza doprowadzić projekt do końca, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Przedstawił koncepcję projektu oraz problemy z jakimi boryka się gmina w trakcie projektowania sieci, zwłaszcza z lokalizacją oczyszczalni i zakupem działki. Zapewnił również, że gdy uda się już pokonać wszystkie problemy, po zakończeniu projektowania będzie szukać środków zewnętrznych na dofinansowanie wartego ok. 2 milionów złotych przedsięwzięcia. Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest to, że ze względów ekonomicznych i praktycznych wójt postanowił rozszerzyć projekt o przebudowę starej sieci wodociągowej jednocześnie z budową sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to zaoszczędzić zarówno na etapie projektowym jak i podczas realizacji oraz uniknie się podwójnego rozkopywania miejscowości, bo do tematu wymiany sieci wodociągowej gmina musiałaby i tak powrócić. Wójt poprosił mieszkańców o pomoc w rozwiązaniu problemu lokalizacji oczyszczalni oraz zrozumienie przyczyn opóźnienia prac projektowych.
Szczegóły dotyczące samej konstrukcji oczyszczalni oraz rozwiązań technologicznych przedstawili Arkadiusz Kulma oraz Adam Papaj, główny projektant przedsięwzięcia. Przypomniano mieszkańcom, że brak zgody jest tylko jednym z problemów, istotne jest również porządkowanie spraw spadkowych po zmarłych właścicielach działek. Brak tego może znacznie wydłużyć procesy uzyskiwania uzgodnień i pozwoleń. Przedstawiona przez projektanta lokalizacja przy cieku wodnym w jednym z najniższych punktów miejscowości jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala uniknąć budowania dodatkowych przepompowni ścieków.

{gallery}19/spotkaniewysoka{/gallery}