Skip to main content

Tworzenie sołectwa Jankowo

2013-11-29

 W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Gminy Rychliki podjęła Uchwałę nr VIII/59/2013 Rady Gminy Rychliki z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do utworzenia sołectwa Jankowo.

Podjęta uchwała jest wynikiem kolejnej inicjatywy mieszkańców wsi Jankowo, którzy złożyli wniosek o utworzenie samodzielnego sołectwa i stanowi pierwszy krok do wyodrębnienia i ustanowienia kolejnego sołectwa w naszej Gminie.

Mieszkańcy Jankowa w ostatnim okresie wielokrotnie udowodnili, że posiadają wiele ciekawych pomysłów i pokazali, że kreatywność, otwartość oraz dobra energia nie są im obce.
Przykładami działalności mieszkańców wsi Jankowo są: organizowane Dni Dziecka, w czasie których prowadzone są biegi przełajowe, założone Stowarzyszenie Miłośników Lasu, Łowiectwa i Czynnego Wypoczynku oraz stoisko i wieniec wystawione w czasie tegorocznych dożynek.

Należy przypuszczać, że o aktywności mieszkańców tej wsi, a wkrótce i sołectwa, usłyszymy jeszcze nieraz.