Skip to main content

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

2014-02-07

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach: 24 lutego – 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego zasadniczym celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby oraz prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli ww. środowisk podczas dyżurów pełnionych w piętnastu Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-18.00, natomiast w sobotę w godzinach: 10.00-13.00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” na Państwa terenie. Jednocześnie informuję, że w województwie warmińsko-mazurskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzi Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. Siedziba Ośrodka mieści się w Elblągu (dane kontaktowe: ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg, strona internetowa: www.mediacje.elblag.pl, e-mail: esas_1@wp.pl, mediacje.elblag@wp.pl).

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej