Skip to main content

“Tytuł kwalifikacyjny w drodze do mistrzostwa w zawodzie”

2012-07-23

Projekt jest skierowany do osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji zdobytych w sposób nieformalny np. w toku pracy poprzez przystąpienie do egzaminu na tytuł czeladnika lub mistrza (w zależności od udokumentowanego doświadczenia w zawodzie, w którym kandydat/tka zamierza potwierdzić kwalifikacje). Więcej informacji na stronie Izby Rzemieślniczej.