Skip to main content

Uchwała GKW w Rychlikach w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych

2014-10-24

Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej  w Rychlikach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Rychlikach  na podstawie § 15 ust 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnicy m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w składzie:

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Jelonkach  – siedziba:  świetlica wiejska w Jelonkach

 

1. Adam Cichocki zam. Jelonki zgłoszony przez KWW Jelonki „Jesteśmy Razem”

2. Dorota Maruszak zam. Rychliki zgłoszona przez KW Stowarzyszenia „Dobry Samorząd”

3. Monika Szymańska-Żuk zam. Rychliki zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

4.Marian Michał Kamiński zam. Jelonki zgłoszony przez KWW Henryka Kiejdo Nasza Gmina

5. Danuta Wróbel zam. Jelonki zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

6. Irena Elżbieta Król zam. Jelonki zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL

7.  Mirosława Małgorzata Mirys zam. Jelonki zgłoszona przez KWW Porozumienie Samorządowe

8. Monika Justyna Lender zam. Topolno Wielkie zgłoszona przez KWW Krzysztofa Barańskiego Wspólnota Rychliki

9. Danuta Teresa Grzona – osoba wskazana przez wójta

 

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kwietniewie – siedziba : świetlica wiejska w Kwietniewie

 

1. Mariola Anna Bubiec zam. Krupin zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem

2. Agata Bubiec zam. Krupin zgłoszona przez KW Stowarzyszenia „Dobry Samorząd”

3. Małgorzata Irena Welenc zam. Jelonki zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

4.Teresa Maria Chodubska zam. Rychliki zgłoszona przez KWW Henryka Kiejdo Nasza Gmina

5. Irena Śliwińska zam. Kwietniewo zgłoszona przez KWW Zbigniewa Lichuszewskiego

6. Marta Jolanta Milewska zam. Kwietniewo zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

7. Barbara Szczepankiewicz zam. Kwietniewo zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL

8. Joanna Łupina zam. Kwietniewo zgłoszona przez KWW Krzysztofa Barańskiego Wspólnota Rychliki

9. Danuta Halina Rudzka  – osoba wskazana przez wójta

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rychlikach – siedziba: Zespół Szkół w Rychlikach

 

1. Beata Dudek zam. Rychliki zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem

2. Gabriela Emilia Czob zam. Rychliki zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Danuta Turczyk zam. Rychliki zgłoszona przez KWW Henryka Kiejdo Nasza Gmina

4. Barbara  Zaremba zam. Rychliki zgłoszona przez KWW Zbigniewa Lichuszewskiego

5. Michał Laskowski zam. Rychliki zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

6. Teresa Regina Król zam. Rychliki zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL

7. Małgorzata Alicja Dub zam. Rychliki zgłoszona przez KWW Porozumienie Samorządowe

8. Beata Zofia Mazurek zam. Rejsyty zgłoszona przez KWW Krzysztofa Barańskiego Wspólnota Rychliki

9. Malwina Weber – osoba wskazana przez wójta

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                        Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                         w Rychlikach

                                                                                         Katarzyna Barańska