Skip to main content

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Rychliki

2014-11-19

Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach z dnia 19 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Rychliki w dniu 30 listopada 2014 roku.

 

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Rychlikach uchwala, co następuje:

§ 1

1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku żaden z trzech kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Rychliki, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2. W dniu 30 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3. Kandydatami na Wójta Gminy Rychliki w ponownym głosowaniu są:

1) Kiejdo Henryk – zgłoszony przez KWW HENRYKA KIEJDO NASZA GMINA

2) Lichuszewski Zbigniew – zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO

§ 2

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych w dniu 30 listopada 2014 roku.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Rychliki.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Rychlikach

/-/ Katarzyna Barańska