Skip to main content

Uchwalono budżet na nowy rok

2015-12-30

Podczas IX sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 grudnia, radni zagłosowali za przyjęciem budżetu na rok 2016 rok.
Radni uchwalili również uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Krupin, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychliki na lata 2016 – 2019, wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018, wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rychliki na rok 2015, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rychliki, dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody wynikającej z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rychliki oraz planu pracy Rady Gminy Rychliki na 2016 rok.

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Projekt budżetu przedstawiła skarbnik gminy, Małgorzata Klepacz-Ciąćka. Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.