Skip to main content

Uczniowie Zespołu Szkół w Rychlikach mają wiedzę na temat segregacji śmieci.

2013-06-26

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zostali zapoznani z zasadami segregacji odpadów na godzinach wychowawczych , lekcjach przyrody, biologii i geografii.
Są świadomi, że segregacja i recykling odpadów pozwala na:

  • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
  • oszczędzanie miejsca na składowanie,
  • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
  • oszczędzanie zużycia energii,
  • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery ,
  • ograniczenie ilości odpadów i  ścieków,

Nasi wychowankowie wykonali gazetki na temat segregacji odpadów.
 W przyszłym roku szkolnym planujemy wycieczkę do  oczyszczalni ścieków w Elblągu.

                                                                                                         Alicja Kasperowicz