Skip to main content

Umowa na dofinansowanie

2013-01-23

W dniu 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa p. Jacka Protasa a Gminą Rychliki reprezentowaną przez Wójta Henryka Kiejdo oraz Skarbnik Gminy  w osobie p. Małgorzaty Klepacz-Ciąćka.
Umowa dotyczy refundacji wydatków przeznaczonych na inwestycje, które będą przeprowadzone w latach 2013-14.

Planowane przedsięwzięcia na rok 2013 dotyczą modernizacji hydroforni w miejscowości Gołutowo o wartości ok. 600 tyś. zł. oraz budowy oczyszczalni ścieków w Rychlikach o wartości ok. 500 tyś. zł. W roku 2014 planowana jest budowa wodociągu w miejscowościach Buczyniec i Lepno o wartości ok. 1 mln. złotych. Całość inwestycji szacowana jest na około 2 mln złotych i zostanie wykonana za pieniądze własne gminy. Refundacja nastąpi w 2015 r. i wyniesie 874 tyś czyli ok. 50% wartości inwestycji. Z uwagi na refundację wykonanie zaplanowanych zadań zostało przesunięte z roku 2012 na lata 2013-14.
Wniosek Gminy Rychliki został oceniony bardzo wysoko, bo na 2 miejscu w województwie. Pozytywnie oceniono 45 wniosków na 116 samorządów.

{gallery}13/podpisanieumowy{/gallery}