Skip to main content

Umowa na drogę podpisana

2017-10-09

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na osiedlu Podleśna w Rychlikach wraz z zatokami parkingowymi, chodnikiem i zjazdami, na odcinku długości 254,85 m, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1185N do rozwidlenia drogi gminnej przy budynkach gospodarskich kosztować będzie ok 804 tys. zł.

W czwartek, tj. 5 października, Wójt Gminy Rychliki przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy w obecności Zarządu Spółdzielni, podpisali umowę z Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych z Ornety. Firma, wyłoniona w przetargu, na wykonanie zadania ma czas do końca maja 2018 r.