Skip to main content

Umowa na projekt drogi

2011-11-04

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Rychlikach pospisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu drogi gminnej nr 104011N na odcinku od Świętego Gaju do Jankowa. Projekt wykona Zakład Usług Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski i zakładać on będzie modernizację ok. 770 metrów drogi gruntowo brukowej. Założeniem jest wykonanie podbudowy i wykonanie warstwy asfaltowej nawierzchni oraz chodnika w Jankowie. Być może część drogi będzie wykonana z bruku, to jednak zależeć już będzie od decyzji konserwatora zabytków (w Jankowie zlokalizowany jest zabytkowy pałac). Prace projektowe powinny zakończyć się w maju przyszłego roku, a w 2013 roku planowana jest realizacja inwestycji.