Skip to main content

Umowa na przełożenie wodociągu

2012-08-08

W dniu 07 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Rychliki podpisał umowę na opracowanie projektu przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rychliki, położonej wzdłuż drogi 1185N Rychliki-Gołutowo. W trakcie prac projektowania przebudowy drogi 1185N okazało się, że wodociąg wybudowany w latach 70-tych XX wieku, wtedy przy krawędzi jezdni brukowej, obecnie na odcinku ok. 300 metrów znajduje się pod asfaltem.

Nitka wodociągowa wykonana w technologii rur azbestowych musi zostać “przerzucona” nie tylko poza obecną i planowaną jezdnię, ale również poza pas drogowy drogi powiatowej. Jest to konieczne, aby przebudowa drogi powiatowej mogła dojść do skutku, oraz dla uniknięcia sytuacji, gdy w czasie awarii sieci wodiciągowej “pruty” byłby nowy asfalt wraz z podbudową. Prace projektowe powinny zakończyć się w połowie października, a wykonanie przebudowy wodociągu zostanie zaplanowane na rok przyszły.