Skip to main content

Umowa na realizację projektu “Rychliki 700 lecie”

2010-09-03

W dniu wczorajszym Gmina Rychliki reprezentowana przez Wójta Gminy Rychliki podpisała umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu pn. „RYCHLIKI 700-lecie (1310-2010) z dziejów wsi i okolic”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 12 marca 2010 roku w ramach konkursu, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

Celem operacji jest promocja walorów turystycznych i kulturalnych obszaru objętego LSR co jest zgodne z celem strategicznym I rzędu (zagospodarowanie zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych). Realizacja projektu wpłynie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej.

 

 

Wartość projektu: 36 500,00 PLN
Dofinansowanie UE: 24 500,00 PLN