Skip to main content

Umowa podpisana

2016-04-01

W dniu  1 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Rychliki miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania publicznego. Na zaproszenie Wójta Gminy Rychliki Henryka Kiejdo stawili się przedstawiciele organizacji pozarządowej, która pozytywnie przeszła procedurę konkursową.
Wsparcie finansowe na łączną kwotę 35.000,00 zł otrzymało w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i zawodach” Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej.