Skip to main content

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

2012-09-03

Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół w Rychlikach poprzedzona była uroczystą mszą świętą, którą odprawił proboszcz,  ks. Samuel Józef Bommersbach.
Oficjalna uroczystość  miała miejsce na sali gimnastycznej.
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Rychliki p. Henryk Kiejdo oraz Sekretarz Gminy Rychliki p. Krystyna Chojnacka – Borosiewicz.

Była dyrektor szkoły p. Elżbieta Biczak podziękowała nauczycielom i Radzie Rodziców za współpracę.
Obecny Dyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach pan Mirosław Szewczun podkreślił, iż w każdej sprawie wszyscy zainteresowani  mogą się do niego udać.
Dodał, że wspólne cele rodziców, nauczycieli i dyrektora to dobre wychowanie i wysoki poziom nauczania dzieci i młodzieży. Dyrektor zaznaczył, że zarówno pedagogom, dyrekcji i rodzicom zależy, aby nasza młodzież w przyszłości dostała się  do wymarzonych szkół i zdobyła pożądane zawody, solidnie wykonując swoją pracę.
Do słów tych przyłączył się wójt wręczając dyrektorowi szkoły prezent w postaci monografii Rychlik oraz kwiaty.
Wiązankę kwiatów otrzymała również wicedyrektor szkoły p. Gabriela Żylis.

Przydział klas i wychowawstw przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa

Oddział 0A- p. Bożena Miszczuk
Oddział 0 B- p. Justyna Grabowska
Oddział 0 C- p. Ewa Maciejewska
Kl. I a- p. Halina Bałaban
Kl I b- p. Aneta Wiżyń
Kl II a- p. Joanna Szponar
Kl II b- p. Danuta Kondratowicz
Kl. III a- p. Iwona Kłodowska
Kl. III b- p. Marta Milewska
Kl IV a- p. Małgorzata Harasim
Kl. IVb- p. Anna Olejnik
Kl Va- p. Alicja Kasperowicz
Kl. Vb- p. Bożena Mięsikowska
Kl VI a- p. Dominika Woźniak
Kl VI b- p. Elżbieta Biczak

Gimnazjum

Kl I a- p. Małgorzata Rogalska
KI b- p. Irena Stefanowicz
Kl IIa- p. Andrzej Szponar
Kl. II b- p. Andrzej Kur
Kl III a- p. Ewelina Hoszwa
Kl III b- p. Jolanta Marek- Ryś