Skip to main content

Utwardzono pobocza na 526

2015-08-05

Po długim oczekiwaniu i wielu interwencjach władz gminy w lipcu na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonane zostało utwardzenie poboczy wyremontowanego w ubiegłym roku odcinka drogi wojewódzkiej nr 526 Gołutowo – Dziśnity. Brak utwardzeń powodował, że ze względu na różnicę poziomów, nowy asfalt przy jednej z krawędzi kruszył się i pękał. ZDW planuje również naprawę powstałych uszkodzeń, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami jeszcze w roku bieżącym.