Skip to main content

Uwaga objazd! Przebudowa przepustu w ciągu drogi 1119N

2017-09-06

Wykonawca realizacji przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 1119N na odcinku Marwica – Stankowo informuje, że w dniu 07.09.2017 r. od godz. 8:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem. W związku z powyższym droga powiatowa nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica będzie nieprzejezdna. Wprowadzony zostanie objazd drogami powiatowymi pokazany na załączniku graficznym.