Skip to main content

Uwaga oblodzenie!

2018-11-25
IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 warmińsko-mazurskie (15 powiatów) od 22:00/25.11 do 10:00/26.11.2018 temp. min. od -3 st. do 0 st., przy gruncie do -4 st., ślisko.
Dotyczy powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.