Skip to main content

UWAGA ROLNICY – STOSUJĄCY ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

2015-05-06

Zwracam się z apelem o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych grup organizmów dla stabilnego rozwoju ekosystemów i komponentów środowiska naturalnego, jednym z najważniejszych aspektów właściwego stosowania środków ochrony roślin jest wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na populację pszczół.

Ze względu na fakt, że najczęstszą przyczyną incydentów związanych z pestycydami jest nieprawidłowe użycie produktu, zignorowanie znajdujących się na etykiecie środka ochrony roślin informacji oraz słaba komunikacja producenta/rolnika z pszczelarzami należy podjąć wszelkie konieczne kroki związane z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin.
Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą;

  • dobierać środki ochrony roślin, w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy nie będące celem zabiegu,  w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.
  • ograniczać liczbę zabiegów i ilość stosowanych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.
  • przeciwdziałać powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin poprzez właściwy dobór i przemienne stosowanie tych środków.

Wymagane jest, aby zabiegi z zastosowaniem środka ochrony roślin były wykonywane przez osoby, które ukończyły właściwe szkolenie w zakresie środków ochrony roślin  i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Dostosowanie się do instrukcji na etykiecie środka ochrony roślin oraz przestrzeganie okresów karencji i prewencji przy stosowaniu środków ochrony roślin, pozwoli uniknąć katastrofalnych skutków jakie niesie za sobą niewłaściwe stosowanie toksyn w środowisku naturalnym.

Wójt Gminy Rychliki  
mgr Henryk Kiejdo