Skip to main content

Uzgodnienie projektu wodociągu

2009-11-12

Z inicjatywy Urzędu Gminy w Rychlikach, w dniu dzisiejszym w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie odbyło się spotkanie w sprawie wstępnego uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Kwietniewo. Jednocześnie przebiegają prace projektowe drogi wojewódzkiej nr 527 i ważne jest, aby te dwa projekty współgrały ze sobą i wzajemnie się nie blokowały.

W spotkaniu wziął udział Wójt P. Henryk Kiejdo, pracownik UG Robert Cytrycki, projektant sieci wodociągowej Adam Papaj, główny projektant drogi 527 Piotr Łukjańczuk, projektanci drogowi branży elektrycznej i sanitarnej oraz z ramienia ZDW Władysław Łukaszuk. O ile projekt drogowy jest już znany od dwóch miesięcy, to nieznane były do tej pory rozwiązania branżowe odwodnienia drogi 527 w Kwietniewie, co w głównej mierze rzutować będzie na ostateczny kształt sieci wodociągowej. Otrzymaliśmy wstępne informacje, że woda z drogi odprowadzana będzie systemem kanałów pod chodnikami, więc nie będzie to w dużym stopniu kolidować z projektowaną siecią wodociągową. W miejscach wystąpienia kolizji poprzecznych projektanci będą na bieżąco uzgadniać swoje rozwiązania i dopasowywać je do siebie. Ten system znacznie usprawni i przyspieszy czas projektowania wodociągu dla Kwietniewa. Należy w tym miejscu podziękować przedstawicielom Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, którzy zapewnili nas, że dołożą wszelkich starań aby wszelkie uzgodnienia były wydawane szybko i bez zbędnego odwlekania.