Skip to main content

VI spotkanie przedsiębiorców Gminy Rychliki

2014-02-22

Barbara Bak, Elżbieta Cichocka,  Bogdan Mięsikowski, Marian Lisowski, Zdzisław Zaremba, Paweł Grycko i Tamara Pyłypeć – to przedsiębiorcy wyróżnieni przez Wójta Gminy Rychliki na tegorocznym spotkaniu przedsiębiorców.
Przyznane statuetki są uhonorowaniem działalności i podziękowaniem za wkład w rozwój gminy oraz tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców.

Wójt podkreślił przede wszystkim wkład przedsiębiorców, którzy w 2013 r. wnieśli do budżetu Gminy Rychliki prawie 700 tys. zł. – Celem tego spotkania jest między innymi pokazanie, że Państwa pieniądze nie są konsumowane, ale dobrze zainwestowane. Wójt zapowiedział również, że samorząd chce wykonywać swoje zadania tak, aby stwarzać korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości.
Szczególne podziękowania otrzymali również:
Mirosław Gzella i Leszek Wójcik – za wsparcie i zaangażowanie na rzecz rozwoju infrastruktury Gminy Rychliki,
Jacek Protas – marszałek województwa za zaangażowanie i determinację w przebudowę drogi wojewódzkiej 527,
Sławomir Jezierski – starosta elbląski, Ryszard Zagalski – przewodniczący Rady Powiatu i Zbigniew Zasada radny Rady Powiatu – za zaangażowanie w realizacji projektu przebudowy drogi powiatowej N1185,
Zdzisław Kiersz – zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej za długoletnią współpracę z Gminą Rychliki,
Agata Zborowska – za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy w gminie.
W spotkaniu uczestniczyli radni Gminy Rychliki, przedstawiciele samorządu powiatu i Urzędu Marszałkowskiego, burmistrzowie Pieniężna i Pasłęka, a także kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy.
Szwedzki stół przygotowany przez sołectwo Jelonki, Rychliki, Lepno, Kwietniewo i Stowarzyszenie Jankowo sprzyjał dyskusji, integracji środowiska oraz wymianie informacji.
Uroczystość uświetnił koncert na flażoletach uczniów z Zespołu Szkół w Rychlikach przygotowany przez panią Joannę Szponar.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Prezentacja ze spotkania: pobierz plik

 

{gallery}14/spotkaniezprzedsiebiorcami{/gallery}