Skip to main content

W Marwicy wyremontowano przepusty

2018-08-28

Ubiegłoroczna ulewa z 18 września poczyniła sporo szkód w infrastrukturze gminnej. Poza drogami gruntowymi “oberwały” zwłaszcza przepusty, dlatego w lipcu tego roku na zlecenie Urzędu Gminy Rychliki wykonany został remont dwóch przepustów w miejscowości Marwica. W pierwszym konieczna była wymiana uszkodzonej rury przepustowej na większą, co powinno zapewnić swobodny przepływ wody pod drogą gminną nawet przy intensywnych opadach. Przy okazji poprawiono też nawierzchnię drogową na przepuście, rozmywaną od lat przez przelewającą się wierzchem drogi wodę. Drugi przepust miał rozmyte przyczółki które umocniono, poprawiono też wypłukaną pod płytami nawierzchnię. Wartość tych prac to ok. 16 tys. zł.

Poprawiono też wypłukane już w tym roku pobocza na kilku drogach: w Marwicy, Jankowie oraz na drodze pomiędzy Kwietniewem a Jankowem. W ramach funduszu sołeckiego Rychlik oczyszczono kilka rowów przydrożnych w Rychlikach oraz główny rów zbierający wodę z całej miejscowości. Zarząd Dróg Wojewódzkich udrożnił wylot najważniejszego przepustu pod drogą 527, osunięcie skarp którego spowodowało rok temu zalanie kilku posesji w Rychlikach.

W kolejce na realizację czeka już droga w Dymniku. Tam planowane jest wykonanie odwodnienia poprzecznego, pogłębienie rowów przydrożnych i wyprofilowanie części drogi tak, aby woda z drogi i z okolicznych pól trafiała do rowu a nie płynęła drogą. Realizację tego zadania Urząd Gminy przewiduje na wrzesień. Zlecono również wymianę dziurawego przepustu na gminnej drodze wewnętrznej w Świętym Gaju. Na realizację czeka duża inwestycja wymiany przepustu w ciągu drogi Rejsyty-Wopity, procedury przetargowe są na ukończeniu. Wartość tej inwestycji to niemal 300 tys. zł.

W następnych latach prace związane z utrzymaniem melioracji i kanalizacji drogowej będą kontynuowane, ponieważ potrzeby są duże i co jakiś czas pojawia się kolejny przepust do naprawy lub rów do udrożnienia.