Skip to main content

W Urzędzie Gminy zapłacisz kartą

2019-10-30

Uprzejmie informujemy, że w naszym urzędzie można już zapłacić kartą płatniczą. Gmina Rychliki przystąpiła do Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce, celem którego jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli, obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce. Do dnia 31 sierpnia 2021 roku nasz urząd nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z posiadaniem i użytkowaniem terminala. Będą one w tym okresie pokrywane przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

 

Klienci Urzędu Gminy Rychliki mają możliwość dokonania oprócz tradycyjnych płatności gotówkowych czy opłacania należności przelewem bankowym dokonania płatności w formie bezgotówkowej. Przy stanowisku kasowym (pokój numer 5) pojawił się długowyczekiwany terminal płatniczy. Wpłacić w kasie przy pomocy karty będzie można każdą kwotę – bez limitu minimalnego przeprowadzanej operacji, a płatności można dokonać również w formie zbliżeniowej.

Popularność płatności bezgotówkowych wyraźnie rośnie, czego dobrym przykładem jest wzrost udziału płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie płatności detalicznych w porównaniu z gotówką. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest zatem odpowiedzią na oczekiwania naszych mieszkańców. Mamy więc nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas oraz zwiększy bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.