Skip to main content

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 r.

2018-04-25

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2003 – 2011 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok). Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są:
wady postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego.
W 2018 roku na terenie całego kraju zostało przygotowanych 1176 miejsc.
OR KRUS w Olsztynie ma do dyspozycji 41 miejsc, w tym:

– 19 miejsc na turnusie dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu W Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS W Jedlcu 8
W terminie od 30.07.2018 r. – 19.08.2018 r.
– 22 miejsca na turnusie dla dzieci z chorobami układu ‘oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” W Świnoujściu
W terminie od 11.08.2018 r. – 31.08.2018 r.
Podstawą skierowania dziecka na turnus w Centrum Rehabilitacji Rolników jest druk „Wniosek o skierowanie na rehabilitację lecznicza”.
Do wniosku powinny być dołączone wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka druki: „Informacja o stanie zdrowia dziecka”- (załącznik nr 1 do wniosku) oraz „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego” (załącznik nr 2 do wniosku).
Wnioski po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę od zainteresowanych rolników przyjmuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie oraz Placówki Terenowe KRUS w: Braniewie, Pasłęku, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Ełku, Giżycku, Olecku, Piszu, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Szczytnie oraz Ostródzie, w terminie do 30 maja 2018 r.
Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Olsztynie. Pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować). Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne 8 wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pobyt dziecka na turnusie rehabilitacyjnym i koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 545839, 89 5454861.
Wnioski (W tym załączniki do wniosku) można pobrać w punktach informacyjnych P.T. KRUS, lub OR KRUS w Olsztynie oraz na stronie: www.krus.gov.pl