Skip to main content

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 r.

2018-04-18

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2003 – 2011 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są:wady postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego. POBIERZ INFORMACJĘ