Skip to main content

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

2017-03-28

logo krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2002 ~ 2010 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek W pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).
Pobierz informację