Skip to main content

Wieczór z Paszportem

2013-11-12

Szanowni Państwo
w  ślad  za  naszą  informacją  o  Wieczorze  z  Paszportem  w  Warmińsko-Mazurskim  Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pragnę zawiadomić, że 13 listopada 2013r. nasz Wieczór z Paszportem zagości także w Delegaturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku paszportowego jak również odbiorem gotowego paszportu w środę 13 listopada w godzinach 740 – 2000.

Podczas  składania  wniosków  paszportowych  istnieje  możliwość  dokonania  opłaty  paszportowej karta płatniczą bezpośrednio na stanowisku pracy. Będzie również możliwość wykonania zdjęcia paszportowego w zakładzie fotograficznym zlokalizowanym na terenie urzędu. Uprzejmie proszę o zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w Państwa jednostkach oraz jeżeli istnieje taka możliwość również na stronie internetowej urzędu załączonej informacji.

Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Agnieszka Boczkowska