Skip to main content

Wigilia w Zespole Szkół w Rychlikach

2011-12-24

Wigilie w ZS w Rychlikach mają już swoją tradycję. Podobnie było i w tym roku.
22 grudnia o godzinie 11 odbyła się wigilia szkolna, w której uczestniczyli: zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.
W uroczysty nastrój wprowadził wszystkich chór szkolny, który wykonał kilka pięknych kolęd.
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rychlikach pani Gabriela Żylis oficjalnie przywitała, przybyłych na tę uroczystość gości: Wójta Gminy Rychliki- Pana Henryka Kiejdo, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rychliki – p. Andrzeja Kaśkiewicza, radnych, sołtysów Księdza Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Pw. Najświętszej Maryi Panny w Rychlikach – Samuela Józefa Bommersbacha, Ksiądza Proboszcza Parafii Podwyższenia Najświętszego Krzyża w Kwietniewie – Mirosława Bułeckiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu – p. Zbigniewa Lichuszewskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Pasłęku – p. Roberta Papierowskiego, przedstawiciela Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego – p. Wojciecha Żylisa, przedstawicielkę GOPS – u w Rychlikach- p. Marię Ziółkowską, Radę Rodziców : w Gimnazjum p. Ewę Laskowską i w SP – P. Izabelę Drzazga, pielęgniarkę szkolną – p. Ewę Maczyta oraz emerytowanych nauczycieli.

Pani wicedyrektor przedstawiła projekty i różnorodne przedsięwzięcie w których biorą udział nasi uczniowie. Dyrektor ZS, p. Elżbieta Biczak ogłosiła, że dwie gimnazjalistki Zespołu Szkół w Rychlikach otrzymały w tym roku szkolnym Stypendium Naukowe przyznawane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Są to Monika Laskowska (klasa II a) oraz Marta Cieślik (IIIb), które złożyły komplet dokumentów uprawniający je do ubiegania się o to prestiżowe stypendium. Po rozpatrzeniu wniosków, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał 120 stypendiów wśród uczniów szkół miejskich oraz wiejskich, w tym dwa dla naszych gimnazjalistek. Stypendium marszałkowskie to zaszczytne wyróżnienie, z którego mogą skorzystać wybitnie zdolni uczniowie z naszego regionu. Tym razem, tę ogromną szansę dostały Monika i Marta.
Po złożeniu oficjalnych życzeń przez dyrekcję szkoły, wójta oraz dyrektora WORD- u i przekazaniu przez niego na ręce p. dyrektor prezentu w postaci projektora, przyszedł czas na naszych uczniów – aktorów .
Wystawili oni bożonarodzeniowe przedstawienie, w którym udział wzięli:
Aleksandra Pankiewicz
Marta Kędzierska
Weronika Statek
Agata Żuk
Alicja Berendt
Paulina Ferster
Weronika Duda
Gabriela Ciuba
Izabela Dobrzyńska
Angelika Starzyńska
Jacek Gwiazdowski
Krzysztof Bartyś
Weronika Branicka
Paulina Król
Mateusz Borowski
Karolina Różańska

Szczególne uznanie należy się nauczycielom przygotowującym młodzież- panu Michałowi Fedakowi, panu Andrzejowi Kur, pani Małgorzacie Harasim , dyrekcji szkoły oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej, radosnej uroczystości.

Dzielenie się opłatkiem i życzenia, już te osobiste oraz kosztowanie wigilijnych potraw, były zwieńczeniem uroczystości.

Oby spełniło się choćby jedno proste, ale ważne życzenie, żebyśmy wytrwali chociaż w jednym noworocznym postanowieniu…