Skip to main content

Wizyta Biskupa Parafii w Kwietniewie

2019-07-01

wizytacja001W sobotę 29 czerwca 2019 odbyła się wizytacja kanoniczna Biskupa Józefa Wysockiego w Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie. Podczas mszy ksiądz proboszcz Piotr Łatacz złożył sprawozdanie przed Biskupem i zgromadzonymi wiernymi. Obecny na mszy Wójt Zbigniew Lichuszewski pogratulował sukcesów, podziękował za dotychczasową współpracę oraz powiedział o wsparciu na jakie ksiądz proboszcz może liczyć ze strony radnych oraz pracowników urzędu.

 

{gallery}19/wizytacja{/gallery}

 

 

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie funkcjonuje w powojennej rzeczywistości Kościoła w Polsce od 1957 roku. Ostatnia wizytacja kanoniczna odbyła się w 2015 roku i przeprowadził ją Biskup Elbląski Jacek Jezierski.
Do 30.06.2015 roku proboszczem parafii był ks. Mirosław Bułecki. Od 1.07.2015 roku urząd proboszcza tejże parafii sprawuje ksiądz Piotr Łatacz. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kwietniewie liczy 1500 wiernych obrządku łacińskiego, około 100 wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, 7 rodzin należy do świadków Jehowy, ok. 20 osób jest niewierzących – nie związanych z parafią ani z jakąkolwiek inną wspólnotą religijną.
Duszpasterstwo prowadzone jest w 2 punktach: w kościele parafialnym w Kwietniewie,
w kościele filialnym w Świętym Gaju.
Od poprzedniej wizytacji, w ciągu ostatnich 5 lat udzielono:
– 92 chrztów
– 46 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej
– 55 osób do sakramentu bierzmowania
– Pobłogosławiono 28 sakramentalne związki małżeńskie
– Odbyło się 74 pogrzebów w formie katolickiej

Do najważniejszych i największych inwestycji w ciągu ostatnich 4 lat, zaliczyć należy:
• remont dachu kościoła Św. Wojciecha w Świętym Gaju
• remont wieży kościoła z oczyszczeniem elewacji kościoła w Świętym Gaju
• remont plebanii z zaadoptowaniem I piętra do celów mieszkalnych i założenie nowej instalacji centralnego ogrzewania z piecem wielofunkcyjnym,
• całkowita wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków
• remont budynków gospodarczych
• uporządkowanie terenu posesji i ogrodu
• wykonanie nowego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na posesję
• ocieplenie plebanii i wykonanie nowej elewacji.
Jedną z wielu większych inwestycji było zakupienie do obu kościołów elektronicznych tablic do wyświetlania tekstów pieśni podczas Mszy św. i nabożeństw z możliwością zastosowania komputera muzycznego do odtwarzania muzyki organowej. Sukcesywnie uzupełniane są zasoby szat i paramentów liturgicznych, obrusów ołtarzowych oraz nowych mebli w obu kościołach. Zakupiony został nowy bogaty zestaw figur bożonarodzeniowych do żłóbka w kościele parafialnym.
Ponadto rozpoczęta została modernizacja nowego cmentarza: wykonane zostały nowe alejki z polbruku, założono nowe ogrodzenie i żeliwną bramę wjazdową z furtką, ustawiono solidny krzyż oraz zasadzono krzewy ozdobne.
W najbliższym czasie będą kontynuowane prace remontowe na kościele w Świętym Gaju, m.in. remont ściany gotyckiej od strony zachodniej i południowej z oczyszczeniem elewacji i wymianą głównych drzwi wejściowych. Co roku są składane wnioski do kilku instytucji celem pozyskania części środków na remont naszych zabytkowych kościołów.
Prace remontowo-budowlane w parafii Kwietniewo podjęte przy kościele parafialnym, kościele dojazdowym oraz przy plebanii i na cmentarzu w ciągu ostatnich 4 lat, przekroczyły w roku 2018 wartość 500.000 złotych (pół miliona złotych), co w proporcji do wielkości i zamożności parafii jest OLBRZYMIM SUKCESEM i dowodem na sprawność organizacyjną proboszcza.