Skip to main content

Wizyta przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych w Powodowie

2014-07-11

Zastępca dyrektora Oddziału Terenowego w Olsztynie Agencji Nieruchomości Rolnych – Zygmunt Kiersz był gościem Wójta Gminy Rychliki.
Celem wizyty było zapoznanie z postępami prac na budowie oczyszczalni ścieków w Powodowie oraz zastosowanymi tam rozwiązaniami technicznymi. Przypominamy, że dzięki zabiegom wójta Agencja Nieruchomości Rolnych wsparła budowę oczyszczalni ścieków w Powodowie kwotą 775 tys. zł.

Na terenie budowy wykonawca (firma ELABUD z Dywit) przedstawił rezultat prac. Uczestnicy wizji lokalnej omówili także problemy występujące w podobnych realizacjach, jakimi są np. istniejące instalacje podziemne z azbestu.
Była to również okazja do przedstawienia zrealizowanych inwestycji komunalnych na terenie Gminy Rychliki oraz omówienia planów inwestycyjnych na najbliższą przyszłość – w tym budowa kolejnej gminnej oczyszczalni ścieków w Protowie.