Skip to main content

Wizyta w KOWR i Urzędzie Marszałkowskim

2019-02-15

KOWRWe wtorek 12 lutego 2019 r. Wójt Gminy Rychliki Zbigniew Lichuszewski udał się do Olsztyna, gdzie spotkał się z dyrektorem olsztyńskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorzem Kierozalskim. Rozmowa dotyczyła możliwości dofinansowania kolejnych inwestycji gminnych związanych z poprawą warunków życia mieszkańców miejscowości, w których znajdowały się zlikwidowane PGR-y, w tym sieci wodociągowej pomiędzy Rychlikami a Wysoką, hydroforni w Krupinie oraz drogi do miejscowości Topolno Wielkie a także w przyszłości innych dróg gminnych.

Wójt spotkał się z dużym zrozumieniem i chęcią pomocy, wszystko jednak zależy od decyzji władz centralnych KOWR. W ślad za rozmowami przekazane zostały również dokumenty z wnioskami o wsparcie inwestycji gminnych.
Kolejne spotkanie odbyło się tego samego dnia w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie Wójt spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mironem Syczem. Panowie rozmawiali o możliwości kontynuacji przebudowy drogi 527 od Kwietniewa do granicy województwa, a Wójt przekazał na ręce Wicemarszałka aktualną dokumentację fotograficzną zniszczonej i dziurawej drogi wraz z pismem w tej sprawie, zawierający podtrzymanie wcześniejszych deklaracji gminy o wsparciu finansowym województwa w realizacji inwestycji. Gmina po raz kolejny czyni starania szukając poparcia wśród osób i instytucji, które mają wpływ na podjęcie decyzji w sprawie przebudowy drogi 527. Na początek marca zaplanowane jest spotkanie z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem, a do tego czasu Wójt spotka się z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego.