Skip to main content

Wójt otrzymał absolutorium

2016-06-24

Wójt Henryk Kiejdo otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu gminy Rychliki za 2015 rok. Pozytywną opinię na temat realizacji założeń finansowych gminy wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Sesja absolutoryjna odbyła się w piątek, 24 czerwca 2016 roku.

Ubiegłoroczne dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 15 241 345,64 zł, co stanowi 99,12 % rocznego planu, zaś wydatki zostały zrealizowane na poziomie 15 501 669,82 zł, co stanowi 94,66 % rocznego planu.

Zaznaczyć należy, że znaczną wartość wydatków stanowią co roku wydatki majątkowe – w 2015 roku wynosiły 3 049 812,53 zł, co stanowi 98,16 % ogółu wydatków budżetowych. 

 

{gallery}16/absolutorium{/gallery}