Skip to main content

Wójt spotkał się z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich

2013-03-07

O sytuacji ekonomicznej gminy, planach inwestycyjnych na rok bieżący, a także o realizacji funduszu sołeckiego – rozmawiał Wójt Gminy Rychliki, Henryk Kiejdo, z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich. Spotkanie odbyło się 4.03.2013 r.

Najważniejsze inwestycje w tym roku to:

  • budowa oczyszczalni w na osiedlu „Podleśna”,
  • modernizacja hydroforni w Gołutowie,
  • budowa nitki wodociągu w Rychlikach,
  • wymiana sieci wodociągowej w Śliwicy i w Budkach,
  • budowa skweru z fontanną w Rychlikach,
  • budowa ciągu drogi w Jankowie,
  • prace nad projektem oczyszczalni w Protowie,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę oczyszczalni w Powodowie, a jeżeli będą środki pieniężne, to także jej budowa,
  • budowa odcinka drogi od Rychlik do Gołutowa (tzw. „schetynówka”) w partnerstwie ze starostwem i wojewodą.

Podczas dyskusji wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy udzielali odpowiedzi na zapytania dotyczące funduszu sołeckiego, śmieci, kultury i wielu innych zagadnień.
Wójt poinformował, że dzięki przychylności Pana Marszałka Jacka Protasa oraz przyjęciu stosownej uchwały przez Sejmik, znalazły się brakujące środki pieniężne na modernizację drogi wojewódzkiej nr 527.
Spotkanie zakończyło się okolicznościowym tortem z okazji Dnia Kobiet.

Wszystkim obecnym (a było wielu) wójt dziękuje za uczestnictwo w spotkaniu i merytoryczną dyskusję o ważnych sprawach gminy.

{gallery}13/spotkaniesol{/gallery}