Skip to main content

Wsparcie finansowe KOWR

2019-04-26

W związku z rozpoczętą realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Rychliki-Wysoka, Wójt Gminy Rychliki spotkał się 25 kwietnia br. z Dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie p. Grzegorzem Kierozalskim oraz jego zastępcą p. Piotrem Krasulskim. Tematem rozmów była możliwość wsparcia finansowego w/w zadania, które opiewa na kwotę 647 522,53 zł. Wniosek o dofinansowanie, złożony przez Gminę, jest obecnie rozpatrywany.

Miejmy nadzieję, że Centrala KOWR rozpatrzy go pozytywnie.