Skip to main content

“Wspieraj Seniora” 2020

2020-10-28

wspieraj senioraW okresie pandemii COVID-19 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło Program „Wspieraj Seniora” 2020, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy podczas epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Realizacja  programu polega w szczególności na dostarczeniu Seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,  w tym artykuły spożywcze i środki  higieny osobistej. Seniorzy uzyskają wsparcie w postaci bezpłatnej usługi  przy zrobieniu zakupów i dostarczeniu zakupów (koszt zakupów ponosi Senior).

 Dzięki darmowej infolinii  Seniorzy powyżej 70 lat z terenu Gminy Rychliki uzyskają pomoc w okresie pandemii dzwoniąc pod numer telefonu 22-505-11-11.

 Dostarczanie zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.